020 820 4850 info@avabv.nl

Asbest verwijdering door AVA

Buitensanering

Als asbest in de buitenlucht wordt verwijderd, spreken we van een buitensanering. Het werkgebied wordt gemarkeerd met een geel asbestlint en waarschuwingsborden. Het is niet toegestaan om binnen die linten te komen zonder adembescherming. Na sanering van de asbestbron vindt een ‘vrijgave’ plaats. Dat betekent dat de saneringslocatie kan worden geïnspecteerd. Is de vrijgave uiteindelijk een feit, dan worden de linten en borden verwijderd en is het gebied weer toegankelijk voor derden.

Binnensanering

Voor het inpandig verwijderen van asbest gelden hele andere richtlijnen. Voordat het werk begint, moet de ruimte waarin zich het asbest bevindt eerst op onderdruk worden gezet met behulp van onderdrukmachines. Deze machines filteren de lucht, zodat de omgeving niet wordt blootgesteld aan het vrijkomende asbest. Nadat het asbest is verwijderd wordt de ruimte schoongemaakt en vindt een luchtmeting plaats. Aan de hand van die meting wordt de asbestconcentratie in de lucht binnen de gesaneerde ruimte bepaald. Valt die binnen de normen, dan is de klus geklaard en zullen wij, nadat alles netjes is achtergelaten, ons voorbereiden op een nieuwe uitdaging.

Informatie of een offerte aanvragen?